Corinthian Midwinters

1/21/2023 - 2/19/2023

Yacht Club
Corinthian YC  
Season
B Season  
Weigh In?
No  
Links
https://race.cyc.org/mids23  
Details